Jana
Wienerová
 duchovní, výtvarnice, redaktorka 
o sobě

 

                                                

 

                   

* 1953 v Tachově;
absolventka gymnázia v Broumově (1972)
a Husovy čs. bohoslovecké fakulty v Praze (1976);
1976-81 farářka Církve čs. husitské,
1984-89 redaktorka,
1989-2000 vedoucí redaktorka časopisu Český zápas;
momentálně v invalidním důchodu. 
Pobývá v Praze a v Broumově
   (výpomoc v duchovní správě).

výtvarná činnost

promluvy a modlitby

krajiny

poezie

broumovský sbor

 

 

 

realizace
1983 - sgrafito v kapli Setkávání v Železné Rudě
1988 - sgrafito - Domov Husita v Železné Rudě
1993-94 - sgrafita ve sboru Kristova kříže v Plzni
1997 - sgrafito - sborový dům v Praze-Břevnově
2004 - vstupní obraz -Husův sbor
                            v Českých Budějovicích

vlastní publikace
2010 - Vrásnění, sbírka básní, vyd. TS DR CČSH Brno
2012 - Klíčky, modlitební pomůcka (s kol. autorů);
       vyd. TS DR CČSH Brno

literatura
Jan Meier: Broumovsko a literatura, 2003
Slovníky:
Kdo je kdo v České republice 1994/95,
     na přelomu  20. století (1998),  2002/2003; 2006

Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století:  http://www.sca-art.cz/

 

DOMŮ

 

výtvarná činnost
Výtvarné školení: LŠU, u akad. malířů Ivo Švorčíka a Jiřího Kodyma; v letech 1972 - 2009
    23
samostatných výstav    (z toho dvě v Polsku, po jedné  v Belgii a v Německu)
 a 14 výstav společných;
realizace
sgrafit v objektech CČSH  v Plzni, Železné Rudě a Praze- Břevnově;
jiná výzdoba církevních objektů;
ilustrace
více než čtyř desítek knih,  vydaných v nakladatelstvích Avicenum,
      Blahoslav, Bor, Cesta, MŠMT, Prométheus,  Triton, Protis a dalších;

samostatné výstavy
1972 - sbor CČSH - Rudolfov u Českých Budějovic
1973 - Husův sbor - Nová Paka,
1983 - Husův sbor - Pardubice
1992 - Galerie K - České Budějovice
1993 - Muzeum Broumovska
1994 - Kulturní středisko v Torhoutu (Belgie)
       
 - Kulturní středisko v Nowé Rudě
           
a Strzegomi (Polsko)
1995 - Klub Museion - Ústí nad Labem
1998 - Stará radnice - Broumov
1998-9 Husův sbor v Kyjově
2000 - Galerie a muzeum v Jaroměři
2003 - Městská knihovna Broumov
        - 
Bekenntniskirche Berlin-Treptow
        - 
Galerie U hrocha, Bechyně
        -
Obřadní síň - České Budějovice
2004 - Foyer starostky ÚMČ Prahy 11

         - Charita Zlín

2008 - Brno-Tuřany - k 800. výročí města
         - Prostějov - Husův sbor
2009 -  Městská knihovna Broumov
2010 - Stará radnice - Broumov
         - Husův sbor - Úpice
         - sbor knížete Václava - Praha-Nové Město
2011 - Obecní knihovna - Radków  (Polsko)
2012 - Galerie Bernarda Bolzana - Těchobuz
          - Státní vědecká knihovna - Ústí nad Labem
2014 – Kulturní středisko Mieroszów (Polsko)
2015 – Husův sbor – Praha Ďáblice
2015 – Městská knihovna Broumov

společné výstavy
1974 a 1988 - Diecézní rada CČSH v Plzni
1993 - Novináři po uzávěrce - galerie Luka v Praze
1995 - Novináři po uzávěrce - Česká spořitelna v Praze
1996 - Festival Nový zákon v umění - sv. Mikuláš v Praze-Starém Městě
1997 - Náchodský výtvarný podzim
1998 - Jaroměřské výtvarné jaro
2001 - Předávání světla - sbor knížete Václava v Praze -Novém Městě
2002 - Čáry - vrypy - údery - Stará radnice v Broumově
2005 - Charita Zlín
2005  - Náchodský výtvarný podzim
2008  - Náchodský výtvarný podzim
2009  - Náchodský výtvarný podzim
2010  - Náchodský výtvarný podzim
2011  - Náchodský výtvarný podzim
2012  - Náchodský výtvarný podzim
2013  - Náchodský výtvarný podzim
2014  - Náchodský výtvarný podzim
2015  - Náchodský výtvarný podzim
2015  - Otevřené ateliéry - Broumov

ilustrace novinové a knižní
Pavel Wiener:         Orientace zrakově postižených
                                                         (Avicenum, 198?, MŠMT 1998)

Zdeněk Svoboda:    Tak Bůh miloval svět I,II (Blahoslav 1985-86)
Alena Kaňáková:     O hlubší život z víry (Blahoslav 1984)
Vlastimil Zítek:         Stříbrný poklad (Blahoslav 1988)
vlastní:                      Klíčky - modlitebníček pro děti (Blahoslav 1988)
Rudolf Horský:       Cesta (ÚCN - Blahoslav 1983 a 1989)
Roman Brandstaetter: Prorok Jonáš (Český zápas 1989)
                                  Proti své vůli (Cesta, Brno 1995)
                                  Patriarchové (Cesta, Brno 1996)
Miroslav Matouš:  Být bližním světu (1988)
                                  Světlo všedním dnům (1990)
                                  Únik z Babylonu (2000)
Ladislav Muška:     Příběhy stříbrných rybníků  (Blahoslav 1993)
                                  Kocourův malíř a malířův kocour  (Blahoslav 1994)
Macháček:               Fyzika - experiment. učebnice  pro 6., 7. a 8. roč. ZŠ
                                                                    (Prométheus 1990,1994)

Milan Hrabal:           Prázdniny ve Žvatlánsku
                                  
(Děčínský deník 1997, KPM Varnsdorf, 1999)
Marie Uhrová:          Krysař/Netvor (Triton,1998)
Jan Schwarz:             Už vím, kde bydlí Jeduděs   (Blahoslav, 2000)
                                    Proč oslepli andělé (2001)
Kalendáře Blahoslav 2008, 2005, 2001,
                                   1996, 1995,    1985,
  1983, 1981
Jindřiška Kubáčová:  Dům v Nádražní ulici,  (Protis, Praha 2002 a 2004)
Ladislav Muška:         Zlato, Kapucín, Duchcov,2003
Kolektiv autorů:          Děti, vedoucí, volný čas (MŠMT,  Praha 2004)
František Novotný:    O životě, člověku a Bohu (Praha,  Svoboda servis, 2005)

Miloš Hromádka:        Srdce na kře, vl. nákl., Broumov 2006
Miroslav Matouš:      Putování rosou i prachem (obálka), ERMAT Praha, 2006
Zdeněk Svoboda:      Nezaklepávejte mě slova, TS DR CČSH Brno, 2007
Zdeněk Svoboda:      O princích Árámovi a Áránovi a jiné pohádky,
                                                               TS DR CČSH Brno 2007
Věra Kopecká (ed.):   Sborník 8. dnů poezie, OV DP, 2007
Miroslav Matouš:      Odkud vyvěrá zřídlo, CEVAP Praha, 2007
Miroslav Matouš:      Dívčí meditace, CEVAP Praha, 2007
Aleš Jaluška:              Sámek, vl. nákl., Lomnice n. Pop., 2007
Zdeněk Svoboda:      Stesky a Rozbřesky, TS DR CČSH Brno, 2008
Marcela Kašparová:  Anděl se dívá klíčovou dírkou, TS DR CČSH Brno, 2008
Aleš Jaluška:              LeHeM, vl. nákl., 2008
Aleš Jaluška:              Kaf, vl. nákl., 2009
Věra Kopecká (ed.):  10x vzlétl Pegas nad Broumovem - výbor poezie
                                      účastníků Dnů,   Broumov, 2009
Věra Kopecká (ed.):  Zrnka pro Pegasa
                                       - sborník 10. ročníku Dnů poezie, Broumov, 2009
Ladislav Muška (ed.) Čím se země provinila
                                        - sborník severočes. spisovatelů,   Ústí  n/L 2009
Eva Koudelková (ed.):
Broumovsko v pověstech, nakl. Bor, Liberec, 2009
Věra Kopecká (ed.):   Na dně moře verš
                                        - sborník 11. ročníku Dnů poezie, Broumov, 2010
Vladimír Pospíchal:    Inverze,
 nakl. Bor, Liberec, 2010
SKS:                         Umlklé struny zvuk…?  Severočeská knihovna a SKS,
                                                                                     Ústí n.L., 2010
Jana Wienerová:        Vrásnění, Brno, Tisk.stř. CČSH, 2010

Joachim Dachsel:        Několika pěšinami,      Brno, Tisk.stř. CČSH , 2010
Věra Kopecká:          Tanec skal,  Broumov, nákl.VK, 2010
Pro chléb a víno (k 85.narozeninám Zd.Svobody) Brno, Tisk.stř. CČSH , 2012

  

 

JW

 

Sgrafita realizovaná v objektech Církve čs. husitskéČelní sgrafito v modlitebně Setkání
v Domově Husita v Železné Rudě (1983)čelní sgrafito - detail: UkřižovanýSetkání u Emauz
- dnes již neexitující
vnější sgrafito na Domově HusitaSgrafitová výzdoba sboru Kristova kříže v Plzni (1993):
 Jobova otázka - boční sgrafito Sbor Kristova kříže v Plzni - stůl Páně
(1994)Sbor Kristova kříže v Plzni - křtitelnice
(1994)